En nu ben ik dood – Patricia de Martelaere

Het is veeleer zo dat er, letterlijk, niets is dat blijft – het is het niets zelf dat blijft, en tot dit grote niets behoren wij zelf ook. Onze grote fout – die zorgt voor onze grote ontreddering – is dus dat we onszelf beschouwen als ‘iets’ te midden van het onherbergzame en bedreigende niets. In werkelijkheid is het net andersom: het niets is onze thuishaven en onze ziel terwijl het juist het ‘iets’ is dat ons daarvan weglokt en ons in zijn sluiers gevangen houdt.

door Xandra Schutte 11 maart 2009 – verschenen in De Groene nr. 11
https://www.groene.nl/2009/11

EEN VAN DE ESSAYS van de Vlaamse schrijfster en filosofe Patricia de Martelaere, die vorige week woensdag overleed aan de gevolgen van een hersentumor, heet ‘En nu ben ik dood’. Ze haalt daarin een van de fantastische verhalen van Edgar Allan Poe aan, waarin een hypnotiseur experimenteert op een stervende. De patiënt wordt onder hypnose gebracht, de eerste uren gebeurt er niets, de stervende lijkt te slapen. Dan dooft plotseling de blos op zijn wangen, krijgt zijn huid een lijkkleur en komt uit zijn mond een zwarte, trillende tong te voorschijn. Als de hypnotiseur vraagt of hij slaapt, antwoordt de man met een onmenselijke stem: ‘Ja – nee. – Ik heb geslapen – en nu – ben ik dood.’

Het essay is niet alleen treffend omdat het over de dood gaat. Patricia de Martelaere heeft veel over de dood bespiegeld. ‘Over leven, kunst en dood’ luidt de ondertitel van haar bekendste essaybundel Een verlangen naar ontroostbaarheid (1993). Wie is er bang voor de dood? heette een lezing die apart in boekvorm verscheen. Ze stemde in met Freud, volgens wie het levende wezen één ding wil: terug naar de volkomen spanningsloze toestand van de dood. En ze raakte steeds meer gecharmeerd van het taoïsme, waarin het rad van leven en dood ook onophoudelijk doordraait. De Martelaere interesseerde zich niet zozeer voor de korte tijd dat ze leefde, als wel voor die onvatbaar lange periode dat ze er niet meer zou zijn.

In een van de spaarzame vraaggesprekken met haar vertelde ze dat ze voortdurend in het besef van de dood leefde, dat als ze haar kinderen gedag zei ze altijd bedacht dat het de laatste keer kon zijn: ‘Daarom zeg ik ze bijna altijd gedag vanuit het idee “vaarwel”. Maar niet op een sentimentele manier of zo. (…) Waar het om gaat is dat, juist omdat de dood altijd en overal op ons loert, elk moment “in orde” moet zijn.’

‘En nu ben ik dood’ is echter ook om een andere reden kenmerkend voor het denken van De Martelaere. Een dode die spreekt, die van zichzelf zegt dat hij dood is, dat is volstrekt onmogelijk. Wie ik zegt, wordt verondersteld klaarwakker aanwezig te zijn. De Martelaere ontmantelt, met hulp van Derrida, die veronderstelling: niet aanwezigheid, maar afwezigheid is kenmerkend voor elk spreken. Wie ‘Ik wandel’ of ‘Ik eet’ zegt, is niet aan het wandelen of eten, maar aan het spreken; hij valt als spreker niet samen met degene die wandelt of eet.

Om De Martelaere te citeren: ‘Wie “ik” zegt, of sterker nog, “ik ben mijzelf”, bevestigt hiermee ook onvermijdelijk dat hij niet zichzelf is maar iemand die als het ware van buiten naar zichzelf kijkt. (…) Wie “ik” zegt, zegt dus eigenlijk voluit: “Ik spreek over mij”, of zelfs: “Ik ben niet ik”.’

Het is ongetwijfeld dat filosofische overbewustzijn geweest dat maakte dat De Martelaere weigerde zich aan het gekrakeel van de media over te geven – ‘mediaschuw’ heet je dan meteen. Toen haar roman Littekens in 1990 was genomineerd voor de AKO-prijs, wilde ze bij de uitreiking op tv niet in beeld komen, maar hoe ze ook probeerde weg te duiken, de camera’s roken sensatie. Ze zat nooit aan bij Pauw & Witteman en voorgangers, gaf nooit een human interest-interview, ze wilde zelfs niet over haar literaire werk praten, alleen de filosofe kon om toelichting van haar denkbeelden worden gevraagd. Ze wilde zichzelf niet sprekend wegtoveren. Ze was ook te zeer doordrongen van het adagium van Wittgenstein, een van haar favoriete filosofen: waar je niet over spreken kunt, daarover moet je zwijgen.

VEEL IS ER DAN ook niet over haar bekend. Patricia de Martelaere werd in 1957 geboren in Zottegem, studeerde filosofie in Leuven, promoveerde op het scepticisme van de Verlichtingsfilosoof David Hume en was als hoogleraar wijsbegeerte verbonden aan de universiteiten van Leuven en Brussel. Ze debuteerde in 1988 als romanschrijfster met Nachtboek van een slapeloze en schreef daarna nog vier romans. Haar indrukwekkende liefdesroman Het onverwachte antwoord (2004) kreeg nominaties voor alle commerciële literaire prijzen.

Ze oogstte vooral lof voor haar briljante essays, gebundeld in onder andere Verrassingen (1997) en Wereldvreemdheid (2000), waarin ze peinsde over de grote levensvragen, over liefde, kunst en dood. ‘Patricia de Martelaere is de enige filosofe in dit taalgebied’, schreef dichter Herman de Coninck terecht, ‘die van filosofie niet alleen iets onacademisch, iets begrijpelijks, maar ook iets aangrijpends kan maken. Denken is een ramp. De essays van De Martelaere zijn wanhopige rampenplannen.’

Niet alleen haar essays, ook haar romans waren rampenplannen. Want hoe terughoudend Patricia de Martelaere was tegenover de buitenwereld, zo intens en heftig was de binnenwereld van haar denken en voelen. Ze kon zich best laten verrassen door literatuur die commentaar geeft op het menselijk bestaan, die ons even redt van de moordende vanzelfsprekendheid van het alledaagse leven. Van literatuur die oplucht, die ‘lekker deprimerend is’: ‘Je bent geschokt, je huilt een potje en bent misschien een paar uur van slag, maar daarna voel je je weer prima.’ Maar in haar eigen werk ging ze veel verder. Zij wilde schrijven over het domein waarover je niet kunt spreken. Ze wilde de ‘ongrijpbare’ wereld en de ‘orde der dingen’ tonen en de taal hanteren alsof er geen taal meer is.

Misschien moeten we daarom niet te veel over haar praten, ook niet nu ze er niet meer is, maar haar essays en romans, die moeten we lezen en herlezen.

Advertisements

Interview with Simon Critchley

STIR MAGAZINE Spring 2012

Jonny Gordon-Farleigh

With the publication of his new book The Faith of the Faithless , I spoke to philosopher Simon Critchley about why a counterfactual faith is so important to modern politics, why it offers an “archive of possibilities” for those involved in political transformation, why there is still an obsession with “big men”, and what the the true political terrain is today…

STIR: It has been reasoned that the recent theological revival is because of a “theoretical deficit, not a theological need” (Alberto Toscano). Are there more reasons for this unexpected if not unusual upturn in interest in political theology than the catastrophic failure of the communist projects of the previous century?

Simon Critchley: The interest in political theology comes out of a dissatisfaction with liberalism. The notion of political theology as a category or term actually originates in Bakunin. So, it originates in Italian thought in the mid-nineteenth century and is also first used as an abusive term. And when Carl Schmitt picks it up in the 1920s he gives it a different valence but the object of attack for both Bakunin and Schmitt, on the left and on the right, is the same liberalism.

Periodising that, you have the aftermath of the collapse of the Warsaw pact and the Soviet Union, and the period in the early 90s when there is a lot of optimism about the potential within democracy for emancipatory energies that then quickly exhausts itself. Then, there is a return to the theological concerns at that moment, which isn’t so much a return to communist ideas as an attempt to find something at the level of the deep motivational structure of what it means to be a human self and what selves might be together. If you are interested in that question then the history of religious thought is really a place to look — maybe the place to look.

For me, I’ve never been a particularly secularist thinker and I’ve never had a strong faith in the ideas of secular modernity. I’ve had a huge interest, as long as I’ve been aware of such things, in religious thinkers like Paul, Pascal, Augustine and many others. It seems to me that if you start from some idea that philosophy or theory has to do without religion then you are cutting yourself off from that incredibly useful archive of possibilities. So, I think that philosophy is inconceivable without religion, or shouldn’t be done without religion as it shouldn’t be done only with religion. I am not a theist in that sense. It means using the best and most powerful ideas in that tradition for other ends. Of the people who have gone back to using religious sources to think about politics, then I would say that Alain Badiou’s Saint Paul is the most powerful.

The question for me is two-fold. Firstly, it is diagnostic: to understand the nature of political forms is to think of them as different forms of sacralisation. In my view, I have this idea that the history of political forms — fascism, liberal democracy, Stalinism — is different forms of the sacral. There is always some sacred object: the nation, the people, the race, or whatever it might be. So, rather than seeing the history of politics as the movement from the religious to the secular, I see politics as a shift in the meaning of the sacred.

For me, that is an incredibly useful diagnostic tool when you are, say, looking at political forms in a country like the one I am living in (the US), where an incredibly powerful political theology exists in terms of American civil religion which is able to exert a unusual power over citizens and using that to find out how that works. So, there is a diagnostic category that is very important, and then there is a more normative one.

Politics for me, to put it in a crude formula, is “association without representation”. I adapted this from Rousseau. The notion of association for me is not just, but nonetheless still, a religious idea. Religion is linked to the idea of Renegare who asks what is it that binds fast? What is it that binds fast an association? For me, that is a question that the left has been grappling with for the last couple of centuries. So, I don’t think you can just slough off the religious tradition or say it’s just nonsense. That is a philistine gesture that is counter-productive in all sorts of ways.

S: Many of Terry Eagleton’s forays into political theology have been to argue that faith is performative rather propositional. Does this chime with your claims in the book about the nature of faith?

SC: I am very close to Terry’s concerns and maybe as time goes on I will get even closer to them. His trajectory is one where he started off as a radical catholic and then became a Marxist. In a sense, nothing has really changed because the object of critique is the same: liberal democracy and the secular theology that underpins it – human rights, freedom, individuality, and so on.
Faith, for me, is not theistic. It does not require a belief in some metaphysical entity like God. Faith is a subjective proclamation. It is a proclamation in a relationship, in my jargon, with a demand. It places a demand on you so that you can bind yourself as an ethical or political subject. That is the way it works.

Now, if we have a strange situation where there are people, like myself for example, who are faithless but have an experience of faith in relationship to an infinite demand, say, the prohibition of murder or the furthering of equality. Then there are people where that faith is underwritten by some theistic reality in their worldview. My view is that it makes no difference at the subjective level: the belief in God is neither here nor there. It is a useless distraction. It does not matter what you believe but rather how you act. I am interested in all of those religious projects that are concerned with doing, action and practice like Black Christianity in the US, for example.
I agree with Terry that faith is on a performative plane rather than a propositional plane — I believe in X and so on. S: In Jean Luc Nancy’s Dis-Enclosure he turns to James rather than Paul for a militant figure. Instead of the fragility of the will that we find in Paul, Nancy turns his attention to James where he says, “Faith without works is dead”.

SC: It is an idea that keeps popping up. It is what the Janists believed in seventeenth century France and who were a totally persecuted religious minority. They were faith as action in the world.

There is a distinction to make between faith as action and spirituality. There is an ideology of spirituality that has grown-up in various forms around what we can broadly see as new age belief. Where, in a sense, spirituality becomes that turn inward in order to find something blessed or divine about yourself, which you can cultivate in a world that is horrible, chaotic and blowing itself to pieces. For me, faith turns outwards and spirituality turns inwards. I’ve written about this on Philip K. Dick and Gnosticism, where I argue that there is an ideology of Gnosticism when it is accepted that the world is shit, a kind of matrix: a dream factory that is governed by evil corporate powers or whoever it might be (gnostics called them the archons), but that there is a pure divine spark within us.

I think all interesting forms of spirituality are forms of passive, nihilistic withdrawal from a world that seems to be out of control. So, I am opposed to that but also think that we need to understand it because when you are dealing with different forms of spirituality, the most general form is the one that has no belief at all. This is why Buddhism seems so amenable — you don’t have to believe in anything. You can cultivate practices of perfection or vacationing and it allows you to deal with the world that is out of control. I don’t just dismiss that. I think passive nihilism makes sense as a response to world, but I think it is the wrong response and that there is a lot of it about.

S: In The Faith of the Faithless you quote Gramsci as saying: “For socialism to overcome Christianity, it has to become a religion”. What does it mean for a political endeavour or project to become a religion? and why is it important for its success?

SC: It is important for its success because it can be that thing that touches people whose interests are not directly affected by the problems of a movement. It could touch them and motivate them to act in a certain way. By religion, I am thinking about what it means to bring human beings into association, into a common front.

Now, Gramsci as a figure has always interested me, more than Marx and more than many contemporary Marxists who still have their over-weaning belief in the socioeconomic. Not that the socioeconomic isn’t important, that would be ridiculous, but for politics we have to learn common fronts, or what Gramsci called the activity of hegemony, where people with divergent interests and commitments can come together into a common front, a historical bloc as Gramsci called it. If you exclude religion or religious people from that, you’re missing the point. In Gramsci’s day what he is talking about, for the most part, is that the Catholic Church is a retrograde reactionary force, but it’s a left Catholic tradition that can be activated; but more generally, to baiting people into a sort of commonality. It is the formation of some kind of structure that is poetic or religious in that broad sense. It requires an activity of political imagination.

In The Faith of the Faithless what I talk about is in relationship to what I call the supreme fiction, namely that we live in a world where the realm of politics is a realm of fiction. It’s a realm of what Hobbes called the artificial man and the artificial soul. But to expose those fictions as fictions — so the fiction of popular sovereignty, the idea that we the people actually govern things or that we don’t live in a plutocracy or an oligarchy — it doesn’t mean we go from fiction to fact but that there can be this other idea of which I call a supreme fiction, which we knew to be a fiction yet we still believe. That in many ways is a way of formulating what might be a kind of political, poetic, and religious project.

There are two elements: a kind of romanticism, and also a kind of pragmatism. The romanticism is the idea about the supreme fiction; the pragmatism is the idea that movements are formed not by exclusions or by the cultivation of vanguards but by a construction of an association that motivates people to join it. I think that’s one of the things that we can say Occupy did for a period of time — there is the open question of what is happening with that right now.

S: When the facts are against us and the continuation of the unipolar world of capitalism is considered the only credible and plausible political choice does faith become a more urgently needed political resource than knowledge?

SC: We need both but in many ways, yes, it does. To put this in a kind of formula, the Situationists were talking about ‘be realistic, demand the impossible’. There is that sense in which to be on the left — whatever that means — is to exist counterfactually. The force of ideology is such that in the regimes that we exist, the position that there are alternatives, is one that is perpetually laughed at and scorned. One has to make do with the way things are. Capitalism is the way things are. Get used to it.

S: Mark Fisher calls this capitalist realism.

SC: The point is that there is no alternative and that we have to pragmatically accept it and modify our demands. So to that extent, any leftist project, any emancipatory project requires a counterfactual faith: a counterfactual and utopian faith in the plausibility of an alternative way of arranging things. Another thing that I try to pick up on in The Faith of the Faithless is the way in which forms of utopians are still out there and we cannot simply reject utopian tradition as an era or a deformation or as a kind of nonsense position.
So to come to knowledge, it’s not that we don’t need knowledge — that would be ridiculous — but that knowledge is sustained by a form of faith. You could also say that about some forms of scientific knowledge. We have this sort of crazy idea of science as an accumulation of knowledge of things. Science is a form of faith. Science is sustained by faith, and it’s sustained by a form of faith whose enemy is certainty rather than doubt. So to put the idea at its most extreme: we live in regimes where what counts as knowledge is framed and organised a certain way, and the alternatives to that are simply seen as ridiculous. To sustain such an alternative position is to occupy a position of faith.

S: Your debate with Slavoj Zizek has at the very least helped to clarify two different political positions: anarchism and authoritarianism. While both socialism and anarchism pursue the end of the state, how it will be achieved is fiercely disputed. Why is there, as Gabriel Kuhn points out, still such a curious obsession with “big men”: Lenin, Mao, Castro?

SC: It’s a good question. It’s this kind of fantasy of political heroism. It’s a politics of virility. I find this all alarming and disgusting. I think the only interesting thing about the debate between me and Zizek, and why it is a worthwhile debate, is that it focuses that distinction between authoritarianism and anarchism on the left, and it shows how there are still in the left forms of authoritarian Leninist nostalgia for a vanguard or a politics of heroic violence. I find that misguided, naïve, and stupid in the sense in that it reminds me of young men sitting in rooms playing video games and listening to heavy metal and dreaming of some cataclysmic event.

The first thing to say is there is an anarchist tradition. Many people think that a certain Marxist or Leninist communism is all that the left can manage. There is anarchist tradition that goes back to Godwin, to Bakunin, to Kropotkin and also Malatesta, amongst other figures, and then through a whole English tradition of people like Colin Ward and other figures that really interest me. And it’s much lower level; it’s much less heroic and dramatic. It begins, arguably, with the diggers in the early years of the English revolution planting carrots. Taking back land, taking back the commons and growing vegetables is not as romantic as the storming of the winter palace of St Petersburg. I think there’s a kind of nostalgia for a kind of phallic, heroic politics, which I for one want nothing to do with particularly.

Politics is a different activity. As evidence of that, I point to the Occupy movement. The Occupy movement was not an authoritarian, heroic, virile, vanguardist idea of politics. It was a well-organised but loose set of people with sets of various influence. When you went down to Zucotti Park, the thing that was most palpable was how many different groups were there, how many different people. Everybody had their little placard saying whatever they wanted to say — and some of that was really quite wacky — but that’s great! Democracy sort of looks like that. The idea of organised, disciplined revolutionary elite, I think, is a bit laughable. It’s simply a way of alienating. It’s simply a way of the left perpetuating its own romantic failure.

S: Anarchist ideas, or at least those associated with or adopted by anarchist groups, have been central to the political and social movements of the last twenty years: the alterglobalisation movement, and now most recently, the Occupy movement. Anarchism as a tradition has not been domesticated and institutionalized in the ways that Marxist thought has. Is it for this reason that it suits the spontaneity of political practice and is more adaptable to radically different situations than the “principled abstractions” and “programmed political action” that you criticise?

SC: I agree with all of that. I wish I’d written that myself, it’s perfect! Anarchism is about practice, it’s about doing, and if it has a weakness, its weakness is theoretical. It has a suspicion of theory whereas Marxism by contrast begins with a big thinker with a big beard who does a big theory of everything, and it lends itself perfectly to a certain western idea of scholarship. This is why so many academics are Marxists: it’s always been good business. Anarchism has always been suspicious of theory and suspicious of that kind of totalising view. I think things have changed a lot in the last 10 years, and maybe there are plenty of anarchists in academia now, or a few, but there didn’t use to be. It used to be very marginal. Now people like David Graeber are really central and people like him have been arguing this for years.

But there’s also a problem with anarchism’s suspicion of theory. So what you say is right: Its opposition to the principled abstraction of a certain Marxist world view I think is great, and its orientation to practice is the way politics should be done. It can adapt to different situations in different ways, so it has an adaptability that is incredibly important. I sometimes wish there were a little bit more interest in the theoretical underpinnings of anarchism. For example, David Graeber, who I like a lot, helps himself to very classical ideas of freedom and consensus and all the rest, which really requires a bit more pondering.

What I try to do in Infinitely Demanding, and in a new book as well, is try to think about some of those concepts in a different way, and try to think about what I was calling a few years ago a ‘neo-anarchism of infinite responsibility,’ as opposed to a classical libertarian anarchism. I think there’s been a shift in anarchism from the 60s idea of anarchism where it becomes simply a question of liberation, in particular, say, sexual liberation, to a position where anarchism is a response to a role and is taking responsibility for a role. The Occupy movement is a very good example of that. What’s been so fascinating about Occupy is the way in which techniques that have been used and laughed at, scorned, considered to be impractical and crazy — people have seen how this works in practice. In Zucotti Park you have 400 people having a general assembly with no amplification and no obvious means of authoritarian control. It’s fantastic. And people can do that. People acting in concert on the basis of goodwill can do amazing things. So I agree with you.
Also, the attempt to co-opt the Occupy movement for some idea of communism just strikes me as a misunderstanding. It’s a sort of broad, direct, democratic action with a whole complex set of threads and clusters.

The overwhelming effect of the Occupy movement for me is that people know, pretty much, what to do. In the right circumstances they can take possession of it. They can self-govern. The goals of the Occupy movement, and indeed the Arab Spring as well, are really socialist in the sense in which it’s about taking back from those who have financial capital power in the interest of people. And in the Arab spring it’s a question of programs of renationalisation, of reclaiming that which seems to have been taken away. That’s a socialist agenda. The tactics used to obtain it are anarchist and people have now seen how affective they can be. The next spin of this wheel is going to be an interesting thing to think about. What happens next? I’m not exactly sure.

S: While the debate about the possible instrumentalisation of the state continues, the increasing boldness of neoliberal privatization is already withering away the state and delivering it into increasingly fewer hands. While it would be fallacious to claim that there is no such thing as state power and that the nation state is now politically irrelevant – activists are turning their focus towards the financial institutions and corporations that they believe to be responsible for economic and ecological crises. Where do you see as the true political terrain today?

SC: Zygmunt Bauman has this lovely image of people being in an airplane and being comfortable in the airplane, going somewhere, watching a movie or reading a book; and then you’re told that there’s no pilot flying the plane; and then you’re told 10 minutes later that the airport that you’re meant to land at is not only not open but hasn’t even been built because planning permission hasn’t been granted and so on. This is an image of our time. We’re moving along comfortably so we think that no one’s in charge: there’s a separation of politics and power. So I think we begin from the idea that there is this separation of politics and power in the sense in which we still think — and maybe this is our residual romanticism or cowardice — that we still think that politics has power, and the location of the unity of politics and power is the state. So we still want to believe that the government actually does things when everything is pointing in the opposite direction.

It would seem that the way in which the oligarchicisation or whatever we call it — the plutocracy that liberal democracy has become over the last 30-40 years, gradually under Reagan and Thatcher and the rest, released the conviction that politics is at the service of a power and that it has no political accountability. So, all that the state is, and is to be, is to serve the interests of capital, which is not located in any state, it is a trans-state, nomadic form because you can take your factory and take it elsewhere if you threaten to tax them.

So the political terrain is firstly to create a political terrain, to put it in a slogan, would be ‘there’s no politics without location.’ Politics is about location, there has to be a place. Living in New York and the US, the awful thing about the Republican candidacy and the Democratic Party and all the rest is that there is no location. One is just a spectator upon a scene, and where one has views this way and that way, which the best candidate is. What Zucotti Park was all about was location. Here’s a terrain of resistance, a terrain of resistance organised around a series of really quite vague and fascinating infinite demands.

For me, the political task is the construction of a terrain. I think that is the case in many contexts, perhaps clearest in what’s going on in Europe at the moment. Particularly what’s happening in Greece where the government exists only to serve the interests of international financial institutions and the EU. So any possible claim or pretention of Greece to be a democracy has been rendered absolutely invalid, no question about that.

The question is: what’s the objective? Well the objective is to establish a terrain — to make a terrain. I’d go back to another element in anarchism, which is its strong Federalist credentials. Anarchism is an opposition to the state, but not in the name of disorder, but in another notion of order and organisation, which is about forms of local autonomy. What I would like to see — and this is not wildly unrealistic I think — is that if all of the states in the EU disintegrated in the next 10-20 years and people in those territories were able to establish forms of federal autonomous control — that would be something.

If there’s no politics without location, the goal of politics is the ownership and control of where one lives, thinks, works and eats. It’s about the establishment of a terrain. However, we live in a world, in a sense, where there is no terrain. The terrain is denied to us because we have ceded power to representatives who do not represent us. I think the entire existing political system is simply redundant, and the sooner it disappears, the better. I suppose what the last year has shown in the most splendid way, starting with the Arab Spring and the rest, is that once you stop fearing it, or once the many begin to articulate themselves over against the few who govern them, then the game is up.

In Britain, it could happen very easily. It could happen because who cares about political parties in Britain anymore? I used to be a member of the Labour party in the 1980s with people that came in from the extreme left and worked in the Labour party because we had to remove Thatcherism. But at that point the labour party was still a socialist party with a broad appeal, Clause 4, and all the rest. It just seems that these political parties are husks, memories of something that no longer exists. So why not just take the bold step and get rid of them altogether?

S: When people speak of apathy, I think that people are looking in the wrong place: they just look at parliamentarianism and trade unionism. And if you don’t participate in that then you’re apathetic. They’re not seeing the low profile, grassroots, political activity that is present everywhere.

C: That’s apathy with regards to normal government or politics.

S: It’s a divestment from party politics but also a reinvestment into local actions and community-based political activities.

C: And that other form of politics is all about pathos. It’s about, as you were talking about, anger and all the rest. A line I borrowed from Jean Luc Nancy at the end of Infinitely Demanding is ‘anger is the first political emotion’. And, it is. It’s a complex emotion. And Occupy was an articulation of the pathos of anger. But, so was the Tea Party; and so were those people that vote for the Freedom Party in the Netherlands — they’re also angry. So anger is a pathos that gets a subject riled up in order to act, but then it requires a discipline of analysis. Anger isn’t enough — but it’s a start.

 

Escher

Bibeb interviewt Escher: ‘Ik vind wat ik zelf maak het mooiste en ook het lelijkste’

In 1968 gaf M.C. Escher met tegenzin toe aan een gesprek met interviewer Bibeb. Nu, vijftig jaar later, volgt er een documentaire over de wiskundige principes van de kunstenaar. ‘Ik merk wel dat ik te doen heb met iemand die niets van de techniek afweet.’

Door BIBEB
Beeld EDDY DE JONGH
BIJ VN, DOOR HOOFDREDACTEUR WARD WIJNDELTS

Het vraaggesprek dat VN’s meesterinterviewer Bibeb deze maand vijftig jaar geleden heeft met de dan al wereldberoemde graficus M.C. Escher is uitzonderlijk. Zo uitzonderlijk, dat de makers van Escher-documentaire Het oneindige zoeken, Marijnke de Jong en Robin Lutz, ontzettend blij zijn als ze het artikel, dat op 20 april 1968 werd gepubliceerd, onder ogen krijgen. Het is een ‘geweldig open’ gesprek, schrijft De Jong ons, waar ze in de film ‘heel dankbaar gebruik van hebben gemaakt’.

Het uitgangspunt van de documentaire van Lutz en De Jong is een passage uit een brief die Escher in 1969 schreef aan een Amerikaanse verzamelaar: ‘I fear that there is only one person in the world who could make a really good film about my prints: myself.’ Het leidde ertoe de makers enkel eigen woorden van Escher gebruikten om een beeld over diens leven en werk te schetsen. En dat zorgde er weer voor dat onderstaand vraaggesprek een belangrijk onderdeel van de film is.

‘Nee, ik voel er niets voor,’ zei de graficus M.C. Escher toen ik hem vroeg om een interview. En: ‘Goed, als u dat risico nemen wilt’ zei hij, na mijn voorstel toch naar hem toe te gaan en af te wachten, hoe we op elkaar zouden reageren. Wat nu volgt is het resultaat van twee middagen in zijn atelier in Baarn. Dat wordt, net als de rest van het huis, door een grote omringende tuin gescheiden van de weg en de buren. We zitten naast elkaar bij de tekentafel, waarboven, aan een stok, pas afgedrukte houtgravures drogen. Verder hangt nergens werk van hem, ook niet in zit- en eetkamer. Hij verdraagt het niet om zich heen. Op een kast: bollen, kubussen, prisma’s van papier, hout en glas.

M. C. Escher (mager, vrij lang, blik — althans nu — speels, uitdagend): ‘Mijn werk heeft niets met de mens, niets met psychologie te maken. Ik ben veel celebraler dan Willink. Ik wens helemaal niet diep te zijn. Ik weet dat ik in dit werk niets verberg. Als Carel Willink een naakte juffrouw in een straat schildert, denk ik: wat heeft die juffrouw daar te maken? Meneer Willink zegt: in drie dagen smijt ik dat naaktje erop. Waarom doet hij dat? Die rookwolk vind ik wel leuk, een aardig idee, maar die twee naakte juffrouwen, de ene groter en dichtbij, de andere verderop en klein… nee. Dat hij die huizen zo schildert, daarop zeg ik: ja… de gevels maken op mij de indruk van iets lugubers. Het is dus een lugubere straat. Mijn werk is niet luguber. Als je Willink vraagt: waarom zijn die naakte juffrouwen daar, krijg je geen antwoord. Bij mij krijg je altijd antwoord als je vraagt: waarom…’

Ik (wijs in zijn boek ‘M.C. Escher, grafiek en tekeningen’ een prent aan): ‘Waarom zit dat mannetje achter tralies?
‘Het gaat niet om dat mannetje maar om het huis, dat helemaal ónmogelijk is. Ik moest die onmogelijkheid illustreren met figuurtjes, het mannetje is er één van.’
Hij is de enige, die er niet uit kan. Bent u het?
‘Best mogelijk. In ieder geval heeft de jongen op de bank (buiten het kubusachtige huis zonder gevels) alleen aandacht voor de kubus’ (in z’n hand).
Bent u die jongen?
‘Ik ben liever de man met de kubus dan de gevangene, misschien ben ik een projectie van beiden. Maar het gaat mij alleen om het leuke idee: dit is een onbestaanbaar huis, een impossible object.’

Belvédère (1958 Litho), MC Escher, The M.C. Escher Company, B.V.

Ik, na bladeren in het boek: ‘En dit?
‘Dat heb ik getekend in de gewelven van de St. Pieter in Rome. Hierin ligt het lijk van een bisschop en dat — (grote sprinkhaan, soort Doodbidder, op de borst van het stenen beeld van de bisschop, op de deksel van een sarcofaag) — is een Biddende Jonkvrouw. De vrouwelijke exemplaren eten bij voorkeur zes, zeven echtgenoten op. Kijk, die geweldige grijparmen. Ze zit doodstil te wachten tot een echtgenoot op de proppen komt en daarbij in een houding of ze bidt! Ik dacht, je moet de onzin van het bidden… ’t Is een persiflage, maar ook ernstig bedoeld. Hij kijkt er ernstig bij en zij ontzettend wreed. ’t Is een vreselijke aanstelster, doet of ze bidt… Ze kwam op m’n papier zitten, ik heb haar zo kunnen natekenen.’

Dit heeft toch wel met mensen te maken.
‘Dat is geen goed voorbeeld. Ik heb dit gemaakt op de grens van een nieuwe periode, het valt erbuiten.’
Ik blader in het boek:‘Ik ga er nog eentje uitkiezen.
‘Ik merk wel dat ik te doen heb met iemand die niets van de techniek afweet.’
Waarom?
‘U zegt, ik zal er nog eentje uitkiezen. Wat ik doe is heel iets anders dan schilderen. Willink maakt een eenling. Ik nooit. Ik maak iets om te vermenigvuldigen, omdat dat in me zit.’

DUIZELIG

Deze is vreemd, als je lang kijkt word je duizelig.’
‘Die is interessant. Ik heb die gemaakt in de St. Pieter. Ik zat daar (hoog in de koepel) enige uren lang. Telkens kwamen er vreemdelingen langs, die zeiden: gut wordt u niet duizelig. Dan zei ik ja, dat is juist de bedoeling. Dat is de kwintessens van deze prent. Ik wou het gevoel van duizeligheid uitbeelden. Toen ik die maakte wist ik niet, dat waar verticalen samenkomen je in het nadir kijkt.

U bent knap in wiskunde, he?
Escher schiet in de lach: ‘Helemaal niet. Ik heb er nooit voldoende voor gehad. Het leuke is, ik schijn wiskundige theorieën aan te snijden zonder het zelf te weten. Nee hoor, ik was een heel dom jongetje. Ik heb een ellende gehad op de burgerschool. Het enige lichtpunt was de tekenles, niet omdat ik zo goed tekenen kon, maar omdat het het enige soelaas was in een afschuwelijke tijd. En te denken dat wiskundigen hun boeken illustreren met mijn plaatjes. En ik met al die wijze mannen omga als frère et compagnon. Men denkt altijd dat mathematici stoffige oude heren zijn. Ze zijn vrolijk, kinderlijk, erg speelzuchtig, met al hun dikke koppen die barsten van de kennis zijn het kwajongens.’

Denkt u nog wel es aan die schooltijd?
‘Ik heb nog tien jaar daarna angstdromen gehad.’

Mathematici zijn vrolijk, kinderlijk, erg speelzuchtig, met al hun dikke koppen die barsten van de kennis zijn het kwajongens.

Werd u gesard?
‘Nee, de leraren plaagden me niet, maar de angst niet mee te kunnen. En als je nu bedenkt dat grote wiskundigen mijn werk interessant vinden, omdat ik in staat ben hun theorieën te illustreren. Ze kunnen zich helemaal niet voorstellen dat ik zo slecht was in wiskunde. Ik snap er zelf ook niets van. Ik begreep niet dat je iets moest bewijzen wat iedereen ziet. Ik zag het, ik wist, het is toch zo… Maar jawel hoor, je moest het bewijzen. Ik ben er bovenuit gekomen toen ik me realiseerde, dat ik wat anders kon. Ik dacht, dat ik een nietsnut was.’

Hoe deden ze thuis?
‘Ik kom uit een milieu waar geen artiesten in waren en ja, dat heeft wel m’n werkkracht gestimuleerd, ik wou tonen dat ook een artiest, nou ja, ik heb een hekel aan dat woord, het wel een eindje schoppen kan. Ik was een rare eend in de bijt, he? ’t Is gewoon een kwestie van zelfvertrouwen. Mijn zoons zijn alle drie exact ontwikkelde mensen. Ze vinden het niet zo geweldig wat ik maak. Ze hebben gelijk. Een wetenschaps-mens is betrouwbaar, een artiest niet. Wij hebben geen normen. Als een man van de wetenschap iets doet wat niet goed is, wordt hij op z’n vingers getikt. Kunstenaars doen maar wat. Op enkele uitzonderingen na, zoals Dali, daarvan zie je dat ie wat kan, afgezien van het feit dat hij gek is.’

BEELDHOUWERS

‘Deze twee in de lucht zwevende spiralen die een geheel vormen en het hoofd van een man en een vrouw weergeven is luguber.’
Helemaal niet. Ik heb eerst die (een spiraal waarop de ogen, mond, het voorhoofd van een vrouw) gemaakt maar ik kan niet goed hebben dat iets wordt afgesneden. Ik dacht, waarom is dat mens hier afgesneden? Toen heb ik die twee gemaakt, die een eindeloosheid hebben. ’t Is ook bedoeld als reactie tegen beeldhouwers. Ik zie daar een beetje op neer, nee dat is niet goed gezegd, beeldhouwers zijn te beperkt. Ze denken zelf dat het heel wat is, maar boetseren kan iedereen. Tekenen is veel moeilijker, veel onstoffelijker.

Band (1956 Litho). MC Escher, The M.C. Escher Company, B.V.

Wij kunnen veel meer suggereren. Ik heb deze in ’35 gemaakt. Toen keek geen mens er naar om, nu verkoop ik ze nog voortdurend, vooral naar Amerika — Ik kan van m’n werk onbegrijpelijk veel verkopen. Ik zou miljonair kunnen, zijn. Als ik in m’n atelier assistenten had, die ik zou laten werken, zouden ze de hele dag houtsneden moeten afdrukken om aan de vraag te voldoen. Ik denk er niet aan. Wat moet ik met het geld? Ik heb drie zoons, die hebben het goed. Nog meer centjes, daar kunnen ze alleen maar slecht van worden.’

‘Sinds wanneer kunt u zoveel verkopen?’
‘’t Wordt hoe langer hoe erger. Sinds zes, zeven jaar is het nijpend, kan ik het lang niet aan. Vooral na m’n boek, maar al vóór die tijd ging het aardig.’

Hoeveel vraagt u voor een afdruk?
‘Vierhonderd gulden, dat is eigenlijk te weinig omdat de vraag te groot is. Van deze alleen al (zijn bekende Dag en nacht: witte en zwarte vogels die elkaars achtergrond vormen boven een wit dag en een zwart nachtlandschap, tevens elkaars spiegelbeeld) kunnen de Amerikanen niet genoeg krijgen. Het gaat maar door. Er wordt wel gevraagd hoe groot de oplage is. Er is geen oplaag. Ik druk bij zolang ik kan. Het gaat hier om de idee van de vlakvulling door object en achtergrond. Je kan niet zowel die witte als de zwarte vogels zien. Néé, dat kunt u niet.
Ik heb het met een oogarts erover gehad. Onze ogen zijn gewend aan het fixeren van een bepaald object, op dat moment is alles eromheen achtergrond. Als ik u aankijk, zie ik niet tegelijk die kast. Het is zeker niet diepzinning.’

Dag en nacht (1938, Houtsnede). MC Escher, The M.C. Escher Company, B.V.

Was u opgewonden door die vondst?
‘Ja. Ik was veertig, dat is de leeftijd waarop de meeste mensen het scherpst zijn. Het is wel een piek in het menselijk leven. Het was een heel rijke tijd voor mij. Ik was toen uit Italië weg. Ik was het Italiaanse landschap, de architectuur kwijt en er moest iets anders voor in de plaats komen… Dat stimuleerde het ontstaan van innerlijke beelden.

Mijn vader leefde toen nog, hij is 96 geworden. Hij schudde z’n wijze hoofd van ingenieur. Ik kom uit een familie van exact ontwikkelde mensen, hij vond het métier van mij maar zo zo… Hij heeft nooit geweten dat het een geldbron zou zijn. Het is gewoon een bankbiljet. Je drukt het af en dan krijg je er zoveel voor. Een grote lap bankbiljet, ’t is eigenlijk gewoon geld drukken. Ik doe het met een benen lepeltje. Ik gebruik geen pers. De ouwe Japanners deden het ook zo. ’t Is veel beter maar het duurt veel langer. Maar ’t is ook het behoud van de plank. Na dertig jaar is die nog uitstekend.’

Hoe ging het toen u niets verdiende?
‘Mijn ouders waren gelukkig vermogender dan die van vele collega’s. Moeite om aan de kost te komen heb ik nooit gehad. Ik heb nooit armoede gekend, ik kon doorzetten wat ik zelf wou… Maar zelf wist ik de waarde er helemaal niet van.’

WILLINK

‘U had het daarnet over Willink.’
‘Ja, ik bewonder z’n vakmanschap. Het valt me een beetje van hem tegen dat hij zoveel aandacht aan seks schenkt. Maar ja een mens is zoals hij is en Willink heeft getoond dat hij wat kan. Ik heb een vriendje dat seks ook zo verschrikkelijk belangrijk vindt, maar de ontwikkeling van de menselijke geest gaat ver boven de seks uit. Ik vind al die artikelen over sex, daar zit iets hinderlijks in, een grote overdrijving. Net of er niets anders bestaat.’

Natuurlijk, lichaam en geest zijn één, natuurlijk. Goed, ik ben er een beetje af, niet alleen door m’n leeftijd. Ik ben voor de vierde keer in m’n buik geopereerd, dan (lacht) praat je wel anders hoor. Het is voor mij nu een gesloten terrein. Hoe het vroeger was, komt niet ter sprake. Ik vind seks, ach al deze dingen nu een beetje belachelijk. De mensen denken dat alles erom draait… Mijn werk is er los van. Nu kan je zeggen ouwe steriele kerel… maar er zijn vele andere aandriften.

En ik kan wel medelijden hebben met Willink. Ik sta op een ander plan nu, terwijl hij, naar ik begrepen heb, er nog midden in zit. Kort geleden ben ik geïnterviewd door iemand van een Engels blad. Ze hadden het per brief aangevraagd. Ik wist niet wie er komen zou. Het bleek een hippie te wezen. Een heel aardig hippie, in een leren rokje tot hier, zwart leren billen. Ik moest er zo om lachen. Ze heeft een leuk stuk geschreven, ook met kritiek hoor. Nou, ze vond me om te zien een negentiende-eeuwse figuur, burger lijk… ik begrijp dat wel, zo’n kind komt uit Londen in het ingeslapen Baarn…

Ik heb het hier (de drukproef), ze schrijft… his goaty beard… Ze vond me een ouwe vent met een geitesik. En gisteren kreeg ik bezoek van Engelse artiesten, een man en een vrouw. Hij uitgedost als paljas, helemaal in blauw en rood. Zij met hele kringen om de ogen. Wel leuk hoor. Love- innetjes. Kwamen bloemen aanbieden. Ik begrijp het niet. Aan de ene kant waarderen ze mijn werk, terwijl ik niets zie in wat ze nu maken. Ik wandel steeds in raadselen. Er komen telkens jongelui die zeggen: u maakt ook opart. Ik weet helemaal niet wat het is, opart. Dit werk maak ik al dertig jaar lang.’

Ik begrijp het niet. Aan de ene kant waarderen ze mijn werk, terwijl ik niets zie in wat ze nu maken. Ik wandel steeds in raadselen.

Voor welke buitenlandse bladen bent u nog meer geïnterviewd?’
‘In Time en Life heeft een artikel over me gestaan. Ik vroeg de journalist, wat krijg ik daar nou voor. Die man zei: ik betaal geen cent, maar je zal er van horen. En er kwamen brieven uit de hele wereld, tot uit Honoloeloe toe. Nog steeds trouwens.’

Dr. L. Gans zei dat u als lastig bekend staat.’
‘Hij heeft me gevraagd voor die Bols Taverne. Maar dat wil ik helemaal niet. Dat is voor jonge kunstenaars die het moeilijk hebben. Lastig, ja, kunsthandelaars vinden mij lastig. Ik doe het allemaal zelf he, wat heb je aan zo’n tussenman. Ik heb maar één prijs, dat betekent dat de kunsthandel duurder moet zijn. Nou weet ik wel, die mensen moeten ook leven, het is een métier. Of métier, het is gewoon winkeliersmentaliteit. Zo geweldig bewonderen kan ik het niet. Ze hoeven zich er niet op te laten voorstaan, wij doen het.’

ROTLACHEN

Hebt u de tentoonstelling van Rauschenberg gezien?’
‘Daar weet ik niets van. Een vriend zei, ga mee, dan lach je je rot. Ik ben er niet geweest. Ik weet niet waarom je je rot lacht. Willink zegt dat De Wilde voor één ding honderdduizend gulden wou geven. Dat in Nederland dergelijke toestanden worden geduld, dat ze door de museummensen worden geduld is onaannemelijk. Ze zijn stapelgek. Het is het sprookje, de kleren van de keizer. Hele volksstammen gaan mee… Maar ik wil het niet te erg veroordelen. Ik weet het niet, ’t is een gesloten deur voor mij.’

Heeft het Stedelijk werk van u?’
‘Heel weinig. Boymans wel, een flinke collectie. Sandberg voelde er niks voor. Zag terecht, dat het niet modern was. ’t Kan mij helemaal niet schelen. Ik kan op dit moment toch niet aan wat ze vragen. Mijn lange prent Métamorfose komt nu zes maal vergroot geschilderd op de postkantoormuur in Den Haag. Ik moest er drie meter bij maken. In totaal zijn er nu zeven, dat wordt twee-en-veertig meter. In zwart, wit en kleur. In juni is er al een stukje te zien, dat zal dan groeien… ’t Kost verschrikkelijk veel geld. Ik ben óók niet goedkoop. Ik vind het op m’n ouwe dag een soort zwanezang. Ik heb aan de drie meter, die erbij moesten, een half jaar gewerkt.

Zwarte en witte blokken veranderen in salamanders, die honingraten worden, daarna larven, bijen, zwarte vogels, terwijl uit de achtergronden witte vissen ontstaan die in de tegengestelde richting zwemmen.

Ik had wel sterk de idee, kan ik het wel volbrengen… Ik ben vier keer geopereerd, de laatste keer in Toronto en het verdomde lichaam moet je iedere dag verzorgen, dat kost tijd. Metamorfose heb ik dertig jaar geleden gemaakt, gek dat men er weer op terug komt …Ir. Bast, toen nog directeur-generaal van de PTT, had gezegd, als je mij een plezier wil doen, nemen jullie een ding van Escher. Hij had het in zijn vergaderzaal en als hij zich verveelde, keek hij ernaar. Hij zei, ’t is leuk voor mensen die in de rij staan, dan zien ze vogeltjes, vissen… Kijk.’

Escher rolt de zeven meter lange prent uit. Zwarte en witte blokken veranderen in salamanders, die honingraten worden daarna larven, bijen, zwarte vogels, terwijl uit de achtergronden witte vissen ontstaan die in de tegengestelde richting zwemmen.

‘Zodra je het een oogje geeft begint het te leven en als je het een bek geeft, is het al een dier. Hier veranderen vogels in ruiten, dan wordt het plastisch, kijk kubussen, een huisje, een stad. Het aardige van de opdracht was, dat het m’n eigendom blijft. Ik mag het verder verkopen. Ik heb het in z’n geheel al naar Amerika verkocht.’

PSYCHIATER

De stad verandert in een schaakbord. Schaakt u?
‘In Zwitserland zaten we ’s winters opgesloten in de sneeuw, daar was ik lid van een schaakclub. Ja, wat moest ik doen in die ellendige sneeuw. Daar heb ik die rare ideeën gekregen van vogels, vissen, lucht, water.’
Nachtmerrieachtig.’
‘Dat is helemaal voor jullie verantwoording. Ik heb nooit bij een psychiater op de stoel gelegen. ‘’t Heeft ook iets van toveren. Houdt u van sprookjes?
‘Vroeger heb ik veel van Grimm gehouden. Als kind, ook als jongen was ik er enorm door gegrepen. Nu herlees ik The Hobbit, van Tolkien, de tocht van die dwergen. Er is geen werkelijkheid bij. Waarom (blik van alle speelsheid ontdaan) moet je net je neus gedrukt worden op die ellendige werkelijkheid. Waarom mag je niet spelen.’

Waarom vraagt u dat?
‘Soms heb ik het gevoel: mag dat nou wel. M’n werk is niet ernstig genoeg. Als je dit doet, terwijl op de tv die afschuwelijke Vietnam geschiedenis… Ik heb vrienden, toneelmensen, die woedend zijn omdat ik niet meega naar de schouwburg. Ik heb een keer ‘De dood van een handelsreiger’ gezien, een prachtig stuk, maar ik wil er niet meer heen. Daarom leef ik niet. Het leven is ellendig, dat weet ik ook wel. Ik lig niet voor m’n plezier wakker. Ik slaap slecht, als ik wakker lig neem ik The Hobbit. Die beschrijvingen zijn zo echt alsof hij er zelf heeft gewoond.

Ik leef helemaal in dat bos met de spinnen, dat is ook een werkelijkheid: géén werkelijkheid. Ik weet niet goed wat ik beginnen moet met de werkelijkheid, m’n werk heeft er niets mee te maken. Ik weet dat het fout is. Ik weet dat het je plicht is om mee te douwen, mee te helpen opdat het zich alle maal ten goede keert. Maar ik ben niet geïnteresseerd in de mensheid. Ik heb een grote tuin om me al die lieden van het lijf te houden. Maar in m’n gedachten komen ze binnen. Roepen ze: wat moet jij met die grote tuin. Daar hebben ze gelijk aan. Maar ik kan alleen werken als ik niet merk dat ze er zijn.

Ik voel niet zo broederlijk. Ik heb een stuk of drie, vier vrienden nog van de burgerschool in Arnhem. Die zoek je dan uit, omdat ze bij je passen. Ik heb ze niet losgelaten. Sommigen zijn dood.’

HOLLAND

Een bewonderaarster van u zei: aan z’n werk te zien zou je zeggen dat hij wreed is.
‘‘t Heeft niets met wreedheid te maken. Misschien is ze boos dat ik niet genoeg van de mensen houd, hen afwijs. Het kan ook een soort angst zijn voor de mens. Ik was als jongen erg kwetsbaar. Daar komt bij, hier in Holland mag niks. Ik herinner me dat ik in Den Haag liep met een rol tekenpapier onder m’n arm. Plotseling riep iemand in m’n gezicht: Ik met me rol! En hoe vaak ik niet uitgescholden ben: vanwege m’n sikje. Bè roepen ze, bè.’ Lacht. ‘M’n zoon is erg anti-Hollands. Ik ben het op mijn manier ook wel.’

Hoe kwam u op dat dier met vier mensenvoeten. U noemt het Wentelteefje, het loopt trappen op en af en als het haast heef kan het zich oprollen.
‘Dat idee kreeg ik toen ik op de fiets zat. Ik dacht, wat idioot, nou rol ik met wielen over de grond, dat gaat veel makkelijker dan te voet, dat knippen. God heeft vergeten dat wiel te maken, dat is stom geweest, daarom moet ik het maar doen. Ik heb het beest eerst moeten boetseren. Daarmee heb ik nooit moeite, met tekenen wel, dat kan ik niet goed, dat vind ik verschrikkelijk moeilijk, tekenen.’

(1951 Litho). MC Escher, The M.C. Escher Company, B.V.

Hij neemt uit een kist drie Wentelteefjes van klei in gestrekte, in halve en helemaal opgerolde houding. Zet er een verdroogde kikker naast en een enorme mier van klei, op een gasplaat.

‘Willink weet niet waarom hij die naakte juffrouw in de straat zet, maar ik heb die mier gebuikt omdat een mathematicus uit Engeland me schreef: als je plannen hebt om een hand van Möbius te maken, dan moet je, om te illustreren dat die band maar één oppervlak heeft, er een mier in zetten, want die loopt maar door. Deze heb ik heel goed bestudeerd. Ik had hem uit het bos. Hij liep als een razende rond, na drie dagen was hij dood en een goed model. Nog voordat hij verkrampt was, heb ik hem vastgelijmd aan de pootjes. Het gekke is, het is geen echte mier, maar een grote Haarboskever. Toch zat hij in een mierenhoop, wat deed hij daar? Dat hij geen mier is zie je aan die knobbel. Meneer Hillenius zal dat leuk vinden. De knobbel heb ik eraf gelaten natuurlijk. Neemt van de stok boven m’n hoofd een prent waarop de Band van Möbius, in de vorm van een brede achtbaan, waarin zeven grote rode mieren kruipen. En toont de drie planken die voor deze afdruk nodig zijn, één voor het zwart, het rood en het grijs.

Band van Möbius II (1963, Houtsnede). MC Escher, The M.C. Escher Company, B.V.

Vroeger wist ik niet wat tijd was, ik ging maar door. Daar bestond mijn leven uit. Uit weinig meer dan dat. Nu, als ik met iets bezig ben, heb ik angst, denk ik elk ogenblik, misschien is het het laatste, tussen twee prenten in vind ik zelfmoord een aardige gedachte. Ik zou een club op willen richten van zelfmoordenaars. Alleen na je zeventigste kan je lid worden en het moet onder leiding staan van een medicus. Het mogen er niet te gek veel zijn. En zo nu en dan zegt eentje: het moet gebeuren. Dan wordt hij om zeep geholpen.

Als ik met iets bezig ben, ben ik als de dood om dood te gaan. Stel je voor, dat ik het niet klaar kan krijgen. Het zou geen verlies zijn, maar wèl voor mij. Als het af is, zie ik wat in de zelfmoordclub. Op dit ogenblik niet. Nee. Nu wil ik beslist niet dood.’

WIT-ZWART

‘De naam Wentelteefje is bedrieglijk, het is een somber dier, en het staat voor niets.
‘Er is niets dat zich rollend kan voortbewegen in de natuur, alleen een egel als je hem een trap geeft. Ja, dat wiel heeft onze lieve heer vergeten te maken, een stommiteit van onze lieve heer. Net of hij zo lief is. God kan er alleen zijn als er als tegenpool de duivel is. Dat is het evenwicht. Die dualiteit vind ik persoonlijk wel heel treffend. Maar dat schijnt ook niet te mogen. De mensen worden over dit soort dingen zo diepzinnig, dat je er al heel gauw niet meer bij kan. Terwijl het is zo simpel, wit-zwart-dag-nacht, de graficus leeft ervan.’

U zei dat u zo cerebraal was, ik merk het niet erg.
‘Ik ben met passie gaan werken toen ik ontdekte, dat ik zelf dingen had, die eruit moesten, dat ik iets kan uiten wat een ander niet heeft. Dat begon in Zwitserland met die domme bergen. Italië, het landschap, de mensen, die zeggen me wat. Zwitserland niet en Holland nog veel minder. We zijn noodgedwongen naar Zwitserland gegaan in ’34.

Van Mussolini’s fascisme hadden we als vreemdelingen geen last maar toen onze eigen zoon op school zo’n pakje aan moest trekken, néé…

Ik heb veel kameraden die zweren bij Picasso. Die zouden niet zonder Picasso kunnen leven, ze gaan ervan uit: hij heeft dat gedaan en wij gaan erop dóór.

Je moet eerst een heleboel opslurpen van je omgeving en dan gaat het erom het eruit te halen. Wat in je is moet eruit.

Maar ik begon met niks. Diertjes in mekaar zetten, uitknobbelen tot ze samen het vlak vullen is iets, wat anderen niet hebben gedaan. Ik moest het helemaal zelf doen, dat kost inspanning, geduld, tijd. En het wordt moeilijker naarmate je ouder wordt. Want dan word je minder gegrepen door het denkbeeld, dat je wilt uitvoeren. Dan ga je meer tijd verbeuzelen. Ze zeggen Escher heeft allerlei dingen uitgevonden, die vlakverdeling, dingen die speciaal van mij zijn en een beetje buitengewoon zijn misschien… Maar die zijn er door de gunstige omstandigheden uitgekomen. Ik had het voorrecht behalve ontwikkelde ook vermogende ouders te hebben. Ik ben niet als Vietnamees geboren. Je moet eerst een heleboel opslurpen van je omgeving en dan gaat het erom het eruit te halen. Wat in je is moet eruit.

Vandaar al die mensen, die prentjes van me kopen… ik zeg altijd: maak toch zelf wat… Probeer wat, doe zelf wat. Het irriteert me. Ik vind het lief, dat ze er echt centjes voor over hebben. Dat is (lacht) de enige norm die je hebt. Zonder centjes kan het niet. Ik krijg hier mensen van wie ik weet, dat ze het moeilijk kunnen missen en het er toch voor overhebben. Dat is een prettige gedachte… De enige norm is het stomme geld. Er zijn zulke aardige mensen bij, jonge architecten… Het brengt ze misschien toch op gedachten. Irriterend vind ik het als mensen slijmerig doen. Dames, die zo hemels gaan kijken. Dan denk ik: wat bezielt jullie toch.’

‘Misschien willen ze worden gepakt?’
‘Natuurlijk, ze willen gewoon gepakt. Die houding maakt me boos. Maar als ik ze niet had, zou het ook weer fout zijn.’

SCHUW

‘Gaat u vaak uit?’ 
‘Nooit, hoogstens naar het bos en alleen. Ik beleef het pas als ik helemaal alleen ben. Niet gehinderd door een vervelende vent of juffrouw die naast je loopt. De Kring? Ik weet niet eens waar die is in Amsterdam. Ik zou er veel te verlegen zijn, me moeilijk bewegen. Geen sprake van… Ik vind het heel vervelend … artiesten. Nee, ik heb nooit plezier gehad in uitgaan.
Met m’n werk moet ik alleen zijn. Ik kan niet hebben dat er iemand voorbij m’n raam komt. Daarom heb ik die tuin. Ik ben geluidschuw en bewegingschuw. Zoals Willink over die portretten sprak, ik kan het me wel voorstellen. Een portret maken kan ik psychisch niet aan. Zo’n vent die voor je zit, zo’n persoon is veel te hinderlijk voor mij. Ik heb alleen een heel enkele keer een portret van mezelf in de spiegel gemaakt. De mensen maken me gauw in de war.’

U maakte er een van uw vader.
‘Van m’n vader hield ik veel. Dat was een heel rustig model waar ik niet bang voor was. Hij was vijfenvijftig toen ik geboren werd, hij heeft altijd grote indruk op me gemaakt. Ik lijk op hem. Hij was ook een eenzame, zat veel in z’n kamer.’ (zucht).
Bent u nu heel anders dan vroeger?
‘Nee, ik denk eigenlijk dat ik helemaal niet ouder ben. Ik blijf jong. Ik word niet volwassen. In mij is het kleine kind van vroeger en ook de scherpte van geest van m’n zeventiende tot twintigjarige leeftijd. De gesprekken die we toen hielden over het leven, die waren niet mis hoor.’

Waarover? Sociale misstanden?
Escher lacht. ‘Néé. Ik geloof niet zo erg in het medelijden hebben met mekaar. De hele goeie uitgezonderd en die praten er niet over.’
De liefde?’
‘Helemaal niet. Mijn vader probeert me in een hoek te drukken, waar ik helemaal niet in wil. We spraken over waarnemingen… Een bakkersjongen in een straat, als hij de hoek omslaat, is die jongen weg maar als hij fluit, is hij er nog. Dat soort ideeën, mysteries. Je moet je blijven verwonderen, daar gaat het om.’

Ik ben alleen geïnteresseerd in wat ik zelf doe. Ik voel me sterk gevleid als wetenschapsmensen m’n werk goed vinden, maar het oordeel van een andere artiest doet me niks.

Komt u wel es in het Stedelijk Museum?’
‘Nooit. Ik vind veel leuker wat ik zelf maak. Ik ben alleen geïnteresseerd in wat ik zelf doe. Ik voel me sterk gevleid als wetenschapsmensen m’n werk goed vinden, maar het oordeel van een of andere artiest doet me niks. ’t Is ook geen kleinigheid, een man van de wetenschap te zijn. Goed, ze zitten ook gevangen in hun eigen weggetje. Ik zit ook gevangen in m’n eigen weggetje. Als kunstenaar moet je beperkt zijn, moet je deuren gesloten houden en je eigen weggetje gaan. Als ik met iets bezig ben, denk ik, dat ik het mooiste van de wereld maak. Als iets gelukt is zit ik er ’s avonds verliefd naar te kijken.

Een verliefdheid die ver boven verliefd zijn op een mens uitgaat. De volgende dag gaan je oogjes wel weer open. Ik vind wat ik zelf maak het mooiste en ook het lelijkste.’

Lange stilte.

ONEINDIGHEID

‘Tal van gedachten heb ik willen uiten. Dit (een cirkel waarin reeksen vissen die naar het midden toe steeds kleiner worden) is een van de pogingen de oneindigheid te bereiken voor die dieren. Ze worden oneindig klein… maar heel gauw komt het einde. Dan zijn de ogen niet goed genoeg, het hout niet hard, het mes niet scherp genoeg. Maar hier heb ik het andersom gedaan, dat is interessanter.

Hier, (de vissen worden naar de omtrek van de cirkel toe steeds kleiner en vormen daar een dichte rand) de hele wereld zit erin. Dit is de limiet, die harde rand is een diepe treffer, het zout der aarde. Dit is een geslaagde poging de oneindigheid in beeld te brengen. Ik heb hier dingen aangeroerd die professor Coxeter trachtte te gieten in formules. Ik heb met hem gecorrespondeerd, hij schreef brieven met ellenlange formules, waarvan ik niks begreep.

Op zijn verzoek heb ik een college bijgewoond in Toronto voor graduates en professoren. Hij begon driehoeken te tekenen en allemaal ronde lijnen. Ik zat erbij als een stom varken. Maar ik kan het wel tekenen.’ (Stem is zachter, maar heel hevig). ‘Dit is zeer boeiend en erg abstract. Daar kan ik met zo’n passie naar kijken. Daar ben ik van bezeten.’ (zucht) ‘Ik geloof dat dit wel het aardigste is van m’n hele werk. Dit heeft alles te maken met de regelmatige vulling van een vlak. De dingen die ik wil uiten zijn zo prachtig en zuiver.

En dit (kubische ruimteverdeling) al deze dingen geven een groot vermoeden van diepte. Hier zijn allemaal gaten in. Hier, een heel diep gat. Maar je zou het moeten buigen en dan zou je er een gebogen heelal van kunnen maken. Ik heb aan dit perspectief dagen en dagenlang getekend. Die lijnen lopen maar door, lopen maar door… En dit is een knoop, een moeilijke knoop, daar heb ik maanden aan geklungeld. Een heel stuk wiskunde is op die figuur gebaseerd.’

Tajiri maakt ook knopen.’
Escher, kwaad: ‘Die doet maar wat. Zonder er iets van te snappen. Dat is een sensitieveling, verder niks. Ik kan absoluut niet van gedachten wisselen met zo’n man. Pas als ik die knoop bespreek met wiskundigen heb ik er wat aan. Dat kan niet met meneer Tajiri. Nee, dat vind ik het ergste. Zo’n man zegt maar wat, dat kan je helemaal niet controleren. Meng je niet met die lui, doodgevaarlijk, die kunstenaars. Ik heb deze knoop in zilver…’

Hij gaat weg. In de gang hoor ik hem fluiten. Komt terug, legt een kleine zilveren knoop in mijn hand. ‘M’n drie schoondochters hebben hem alle drie van goud:’ Neemt de zilveren terug. Fluit in de gang.

Ik dacht dat de wetenschap volkomen buiten de wereld staat. Het heeft met het menselijke niets te maken.

POLITIEK

Die grote mathematici die u kent, interesseren die zich voor politiek?
‘Daar heb ik met hen nooit over gesproken. Maar ik dacht dat de wetenschap volkomen buiten de wereld staat. Heeft met het menselijke niets te maken. Ik ben te dom om als wetenschapsmens te leven, ik verwonder mij. Ik ben ook geen kunstenaar. Ik zweef tussen de wiskunde en de kunst. Ik speel een vermoeiend spel.’

Hebt u kunnen werken in de bezetting?
‘Ja. Ik woonde toen hier. De belangrijkste ideeën zijn het verst ontwikkeld in de oorlog.’ Ik heb nog steeds ‘de grootste moeite met de moffen. Duits kan ik niet horen. Ik was niet bij het verzet betrokken, maar ik had veel joodse vrienden, die vermoord zijn. Mijn oude leermeester De Mesquita. Hij wou niet onderduiken. Ze waren Portugese joden en de moffen hadden altijd gezegd, die behoren tot de elite. Op een nacht zijn ze met z’n allen weghaald. Zijn zoon Jaap, een knappe jongen, werkte dag en nacht… Hij ging vaak naar de moffen toe om met hen te spreken over z’n voorouders. Ze waren niet van adel maar toch bijna…

Op een slechte dag waren ze opeens weg. In ’44, in de hongerwinter. Ik wou wat brengen, appels… Ik ben hun woning ingelopen. De ramen waren kapot op de eerste verdieping. De buren zeiden: weet u het niet. De Mesquita’s zijn weggehaald. Dit (een tekening) lag op de vloer met de spijkerafdrukken van de laarzen van de moffen erin. Het lag onder de trap. En in z’n atelier was alles overhoop, alles op de grond. Tweehonderd prenten heb ik mee naar huis genomen. Later zijn die tentoongesteld in het Stedelijk Museum. Wertheim van ‘Kunstbezit’ heeft hem nog als metgezel gehad in Westerbork. Wertheim is de dans ontsprongen, de De Mesquita’s zijn weggevoerd.

Nu kan je wel hoog of laag springen, die dingen zijn niet te vergeten. Ik kan het niet. Ik heb nog steeds de grootste moeite met die moffen. Midden in de nacht weggevoerd. Hij zwaar ziek. Midden in de nacht weggehaald. En hij had gered kunnen worden. Ik heb zo bij hem aangedrongen. Nee, hij werd beschermd zei hij. Waarom zou hij onderduiken? Later heb ik me zelf verwijten gemaakt, maar ze wilden niet. Jaap had bij die besprekingen met de moffen er allerlei stambomen bij gehaald. Ze waren van halve adel. De moffen vonden dat indrukwekkend. Ze, kwamen hun huis bijna niet uit. Verschrikkelijk hoor, zulke lieve mensen, als geslacht vee weggevoerd.

Hij schijnt nu weer in de mode te komen. Dit jaar is z’n honderdste geboortedag. Er komt een tentoonstelling van hem in Den Haag. Hij was zwaar ziek, heel broos, maakte elke dag een tekening met de vulpen.

Ik heb veel aan hem te danken. Hij was mijn leraar in de grafische technieken aan de School voor Bouwkunde en Sierende Kunsten in Haarlem. Hij zag wat in mijn houtsneden. Heeft doorgedrukt dat ik daarin doorging. Als hij niet met m’n ouders gepraat had, was ik verder gegaan met bouwkunde. En ik heb nooit enige zin gehad in huizen bouwen. Wel in gekke huizen.’

deel dit verhaal

Lees verder

De gekoesterde geheimzinnigheid van Bibeb

In 2016 verscheen het boek De gouden jaren van het linkse levensgevoel: het verhaal van Vrij Nederland door John Jansen van Galen. Wij vroegen oud-redacteuren van VN naar hun favoriete verhaal. Eindredacteur Martje Breedt Bruyn deed jaren lang poging na poging het mysterie Bibeb te ontrafelen. Vergeefs.

andere verhalen

This Thing Called Life

Book review: This Thing Called Life: Prince, Race, Sex, Religion and Music by Joseph Vogel

Superstar, chameleon and Jehovah’s Witness, Prince was a glorious paradox. This account attempts to figure him out. Review by Victoria Segal

Mellow in yellow: Prince in Monaco, 1994
Mellow in yellow: Prince in Monaco, 1994PATRICK HERTZOG/GETTY IMAGES
The Sunday Times, 

If you lived in the Minnesota suburbs around the turn of the millennium, there was a small but startling chance that one day you might open your front door to find Prince standing there asking if he could speak to you about God.

How the world’s most recognisable pop star and the writer of the songs Soft and Wet and Gett Off (“23 positions in a one-night stand”) turned into a doorstep proselytiser after becoming a Jehovah’s Witness in the late 1990s is just one of the Prince paradoxes that Joseph Vogel explores in This Thing Called Life, his sober study of the superstar. More than Madonna or Michael Jackson, Prince’s companions in the peerless pop triumvirate that ruled the 1980s, Prince understood the magic of mystery, the power of blurring the lines. “Am I black or white, am I straight or gay?” he sang on Controversy, the title track of his 1981 album. “Do I believe in God, do I believe in me?”

These are the questions that Vogel, a professor of English in America, and the author of a book on Jackson, attempts to answer here. It is not an untested approach. Even before the 57-year-old’s cruelly premature death on April 21, 2016, from a fentanyl overdose, there was plenty of writing using words such as “binary” and “liminal” to explain his mercurial gifts.

A glorious anomaly: Prince in 2005
A glorious anomaly: Prince in 2005KEVIN WINTER/GETTY IMAGES

Vogel sensibly corrals the sprawling material of Prince’s life by organising the book into seven chapters, each one handling a different facet of his life: race, gender, sex, sound. He chose seven because Prince considered it a cosmically significant number, rare fancifulness in a book that has disappointingly little time for purple prose.

Instead, Vogel briskly collates his evidence (songs, interviews, other critics) meticulously tracing patterns in Prince’s evolution, occasionally succeeding in chipping bits away from his subject’s jewel-studded carapace.

In the chapter on politics, he asks whether the star was a liberal or a conservative: this was, after all, an artist who once said that Ronald Reagan had “bigger balls” than Jimmy Carter, yet whose song Darling Nikki (“I met her in a hotel lobby / masturbating with a magazine”) tipped Tipper Gore over the edge and led directly to the formation of the right-wing censorship group Parents Music Resource Centre.

It was easy to imagine Prince eternally sequestered in his studio complex, Paisley Park, lost in music and the most beautiful girls in the world, especially when he shunned the pop establishment by declining to appear on the charity single We Are the World in 1985. On Saturday Night Live, Billy Crystal satirised him by singing: “I am the world / I am the children.”

Prince’s notorious contractual wrangle with Warner Bros, when he wrote “slave” on his cheek and changed his name to a glyph, also seemed the mark of a man whose world revolved around his own tiny frame. Yet Vogel highlights his lyrical preoccupations with war and nuclear apocalypse (1999 is no party song) and shows how his political activism bloomed in the era of Black Lives Matter, playing in Baltimore after the police shooting of Freddie Gray.

It is, however, the chapters on race, gender and sex that underline what a glorious anomaly Prince was. When he supported the Rolling Stones at the Los Angeles Coliseum in 1981, wearing silky black bikini briefs and a trench coat, he suffered an avalanche of racist and homophobic abuse. Mick Jagger persuaded him to do another show but it was a grim repeat performance and he went home. “People that aren’t hip to it,” said Prince of these older white rock fans. “I hope they do get hip to it.” Their children certainly did: in 1984, Purple Rain was the No 1 album and film in America.

Yet Prince was never about fitting in. “The girls loved you, the boys hated you,” Prince said about his school days, “they called me Princess.” Vogel argues that, like David Bowie, part of Prince’s legacy was the wonderful sexual confusion he trailed behind him. Just as gangsta rap exalted “authenticity” and hyper-masculinity, Prince was photographed naked for the sleeve of 1988’s Lovesexy, perched on a flower like an X-rated Thumbelina.

Prince with his second wife, Manuela Testolini, in 2004
Prince with his second wife, Manuela Testolini, in 2004FRANK MICELOTTA/GETTY IMAGES

Vogel can’t quite pin down Prince’s fluidity, though: exactly what drove him to record an album as female alter-ego Camille, for example? How much was his commitment to working with female artists driven by “ulterior motives”? What is clear is that Prince’s libidinous attitude shifted when he became a Jehovah’s witness, his conversion triggered by the death of his newborn son Amiir in 1996. Sex and spirituality were always intertwined in his music, but now the latter took over and the first artist to “reveal his bare ass on television” (at the 1991 MTV Music Awards) now gave interviews admiring the burqa and tapped a Bible while tutting about “people sticking it wherever and doing it with whatever”.

More than his beauty (Joni Mitchell described his eyes like those of a puffin), his prodigious musical gifts, or his formidable performances, it is Prince’s aura of mystery that has kept his devotees so long enthralled. “It seems from the already-flourishing explosion of journal articles, panel discussions conferences and books that Prince will become a field of study,” says Vogel hopefully, but that doesn’t feel like a desirable outcome. Illuminating though it is, his book can’t quite crack Prince’s mysterious code. That, for fans, might well be its greatest strength.

Close to his sister
Prince did confirm a sexual story in his 1980 song, Sister. Yes, he confessed, he did have a sexual encounter with his elder stepsister. In 1983, he said: “It’s just an incident in my life. It’s real, it’s a subject that a lot of people try to avoid.” Writing about such taboo experiences felt liberating. “It was a revelation recording this last album. I realised that I could write just what was on my mind and things that I’d encountered and I didn’t have to hide anything.”

Bloomsbury £19.99 pp240

The Unmapped Mind

Book review: The Unmapped Mind: A Memoir of Neurology, Incurable Disease and Learning How to Live by Christian Donlan

At 35, the author, father to a young child, was diagnosed with MS. This is his story. Review by Helen Davies

Christian Donlan, pictured with his daughter, charts the ‘mysterious geometry’ of parenthood
Christian Donlan, pictured with his daughter, charts the ‘mysterious geometry’ of parenthood
The Sunday Times, 
Share

Save

One January morning in 2014, Christian Donlan lurched upright in bed and announced: “I think I’m having a heart attack…My hands feel like Pop-Tarts.”

In the wake of earlier symptoms, such as numbness, an occasional quaver in his voice, a new clumsiness mapped out on his body in bruises and a rushing sensation that he could only describe as “felt sounds in his spine”, this latest tingling was a serious wake-up call.

Donlan, now 39, was diagnosed with relapsing-remitting multiple sclerosis. Life in his recently purchased bungalow on the far outskirts of Brighton, with his wife Sarah and daughter Leon, carried on as normal. Yet nothing would be the same again. He would construct Lego towers during the day, and at night sizzle with energy in his search to find out as much as possible about the neurological phenomenon.

More than a century after the French neurologist Jean-Martin Charcot first described MS as “marked enfeeblement”, much about the life-altering disease remains mysterious (people talk of feeling moths on their skin as their eyelids spasm), insidious and incurable. MS can affect almost every part of the body, causing anything from gently prickling fingers to full-blown paralysis. In between you can get everything from incontinence to difficulty in swallowing, from fatigue to (in Donlan’s case) bursts of euphoria.

Yet “at its worst, multiple sclerosis is nothing,” he writes. “A literal nothingness: the stillness of spasticity, the quiet of an addled mind. Day to day, I sometimes feel I am chasing a little pool of nothingness around inside me, the way I might tilt an air bubble up and down through a spirit level. Sometimes it pools in the brain, a wordlessness, a theft of language that, on reflection, makes me wonder if I need nouns and verbs and adjectives in order to have any thoughts at all.”

All of which makes this memoir even more remarkable and revelatory. Donlan is not alone in finding his life shifting on its axis and also not alone in choosing to write a personal account of it (this is the sort of hybrid medical memoir that is proving popular on global bestseller lists), but I’m glad he did. The Unmapped Mind is a dazzling achievement.

Donlan, a freelance journalist and features editor at Eurogamer.net, charts the “perverse adventure of illness” alongside the “mysterious geometry” of new parenthood, a relationship that is made almost embarrassingly poignant by the fact that his daughter takes her first steps on the same day that he is diagnosed. It means that as Donlan (an anxious child who became a fretful man) starts to wobble, she is finding her feet and learning how to talk, while his universe starts to contract. Indeed, he ends up receiving treatment in the same NHS ward as his eldest brother, Ben, who was diagnosed with a brain tumour when he was 22.

Donlan monitors the jolting progression of the disease as symptoms flare up, fresh nerves ignite and new lesions show up on the MRI scan: double vision, a hallucination (or was the ghost real?), a stutter, his overblown blinkered egomania are all delicately described as he tries to navigate opposing sensations: “The fog of complete bewilderment, the toxic Zen of total comprehension.”

He meets fellow patients when he undergoes chemotherapy. One lady has a “taut, ruined grace to her”; and Edward “looks like he might work inside the head of a dandelion somewhere, his fine white hair a grasping of loose filaments as he tilts back and forth through the clear summer air”.

Throughout it all the tone is mainly that of kindness and keen observation, especially from his wonderfully grounded wife, and a deeper rekindling of his relationship with his father. That is not to say there are not some profound lows, including a trip to Ikea, when he found he “could not shake off this glimpse of the abyss that had opened up, so gapingly, in a suburb of Croydon”.

His latest wake-up call comes when he has to conclude that while his MS could always get worse, he has to concede that his handling of it should not deteriorate any further, both for his health and for the happiness of all those around him. “Remember that life is moments, that MS is a disease of the moments, and it says, in its swiping carelessness, that the moments matter.”

And that pretty much sums up Donlan’s unmapped mind and the power and beauty of his quietly electrifying memoir.

Viking £14.99 pp304

Zelf compassie

Als je geen compassie toont met jezelf, raak je zo opgebrand

Marco Visser

Wie strenger is voor zichzelf dan voor collega’s, holt een doodlopende weg in. Hoog tijd voor een oefening in zelfcompassie.

Een lezer voelde zich afgelopen week niet zo lekker. Verkouden, beetje duizelig. Het liefste wilde ze een paar dagen thuis blijven, maar daar kon volgens haarzelf geen sprake van zijn. Terwijl ze wel tegen haar collega’s zegt dat ze naar huis moeten als ze met hoofdpijn op het werk verschijnen.

Hetzelfde patroon ziet ze als collega’s zichzelf over de kop rennen. Doe eens rustig aan, zegt ze dan. Maar als ze zelf behoefte heeft aan rust, gaat er nog een tandje bij. Dat klinkt sociaal en empathisch, maar ergens voelt de lezer uit de zorgsector dat zij met deze houding een doodlopende weg in rent. Is er een uitweg?

Wel volgens psychiater Remke van Staveren. Zij is de initiatiefnemer van Hart voor de GGZ, een beweging die werken met compassie en zelfcompassie in de zorg wil bevorderen. De uitweg voor de lezer ligt in zelfcompassie, een begrip dat uit het boeddhisme komt. “De boeddhistische leer zegt dat je geen compassie kunt beoefenen zonder zelfcompassie”, zegt Van Staveren. “Dat is de kernboodschap aan de zorgverlener die de vraag stelde. Want zonder zelfcompassie is het moeilijk compassie te hebben met de patiënten.”

Even lukt dat nog wel, maar op langere termijn raakt iemand opgebrand. “Dat zie je massaal gebeuren in de zorg. Je moet echt eerst om jezelf denken. Zelfcompassie zou een grondhouding moeten zijn. Daar rust een groot deel van je mentale welzijn op”, zegt Van Staveren. En wie goed in zijn vel zit, heeft de energie om compassie met de ander te tonen.

Opvoeding

Zo logisch als het klinkt, zo lastig is het om begripvol en vergevingsgezind te zijn voor jezelf. Hoe komt dat? Volgens Van Staveren hangt dat deels samen met opvoeding. “Denk eerst om de ander, hoor je vaak. Maar je zou eerst aan jezelf moeten denken en dan aan de ander.”

Wie wil weten of hij of zij te weinig zelfcompassie heeft, moet luisteren naar de innerlijke stem. Die stem klinkt bij veel mensen geregeld als een strenge criticus. “Als mensen niet tevreden zijn over wat ze hebben gedaan, spreken zij zichzelf bestraffend toe. Maar stel je eens de volgende vraag: wat als je beste vriend dezelfde fout had gemaakt, zou je dan ook zo reageren? Als je begripvoller zou zijn, waarom kun je dat dan niet voor jezelf opbrengen? Het is een goede oefening in zelfcompassie, jezelf afvragen of je tegenover een vriend milder bent dan tegenover jezelf.”

12 Rules for Life

WTF? Where do these fruitcakes come from?

Om de Canadees Jordan B. Peterson (1962) te hebben zien aankomen, had je heel goed moeten opletten. Hij gaf als klinisch psycholoog les, eerst op Harvard en daarna aan de Universiteit van Toronto, en publiceerde negentien jaar geleden zijn enige andere boek, het weinig opgemerkte Maps and Meaning. Daarna raakte hij actief op webfora en begon video’s op YouTube te zetten. In die video’s had hij het over alles – over de klassieke mythen, negentiende-eeuwse westerse filosofen, kunst, literatuur, Disney-films, maar vooral over de invloeden van en in de bijbel. Vanuit de bijbel waaierde hij uit naar andere thema’s: betekenis zoeken, opoffering, zelfrespect.

Op een ik-draai-er-niet-omheen-knul-toon sprak hij een steeds groter wordende groep kijkers toe over het leven. En het leven is hard, het is lijden, we moeten niet denken dat iedereen aardig, tolerant, meegaand, conflict vermijdend mag zijn. Trap niet in de progressieve ideologieën dat we alles met elkaar kunnen delen. De wereld bestaat uit een verzameling competitieve hiërarchische systemen, en je moet je rug rechten en je mouwen oprollen om status, geld en liefde te verwerven.

In 12 Rules for Life borduurt hij hierop verder. Het leven is verdeeld in twee mogelijkheden, zegt hij. In orde en in chaos. Orde is verkend terrein: ‘Dat is de honderden miljoenen jaren oude hiërarchie van plaats, status en autoriteit. (…) Orde is stam, religie, haard, huis en land. Het is de warme geborgen huiskamer waar de haard brandt en de kinderen spelen. Het is de vlag van de natie. Het is de waarde van de valuta. Orde is de vloer onder je voeten en je plannen voor de dag. Het is de grootsheid van traditie, de rijen schoolbanken in het klaslokaal, de treinen die op tijd rijden, de kalender en de klok.’ En, zegt hij herhaaldelijk, orde is mannelijk.

Chaos daarentegen is vrouwelijk, irrationeel, onvoorspelbaar: ‘Chaos is wat zich, eeuwig en ongelimiteerd, uitstrekt voorbij de grenzen van alle staten, alle ideeën en alle disciplines. Het is de buitenlander, de vreemdeling, het lid van een andere bende, het geruis in de struiken ’s nachts, het monster onder het bed, de ingehouden woede van je moeder, en de ziekte van je kind. Chaos is de vertwijfeling en de ontzetting die je voelt als je schandelijk verraden bent. Het is de plaats waar je terechtkomt als je wereld instort; als je dromen verdampen, je carrière een knauw krijgt of je huwelijk op de klippen loopt. Het is de onderwereld van sprookjes en mythen, waar de draak en het goud dat hij eeuwig bewaakt naast elkaar bestaan.’

Die chaos neemt toe, door ons eigen toedoen, schrijft Peterson. Sinds het moment dat Nietzsche God dood verklaarde zijn we ons morele kompas verloren, het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk verdwijnt de laatste veertig jaar zienderogen, waarheden die millennia onze normen bepaalden worden weggerelativeerd. De millennials die zich nu inschrijven bij geesteswetenschappen om de beste boeken ooit geschreven te mogen lezen, krijgen niets van de morele waarden van die boeken mee; in plaats daarvan krijgen ze ideologische identitaire aanvallen op de teksten. Peterson beschrijft dat hij op een congres een hoogleraar een groep studenten hoort vertellen dat hij en zijn vrouw – gezien de staat van de planeet – bewust maar één kind hebben genomen, en dat zij moeten overwegen hetzelfde te doen, als ze zichzelf als ethische wezens beschouwen. Peterson vindt het exemplarisch voor de ‘anti-humane’ intellectuele elite: die wil dat je je schaamt dat je bestaat, en dan vooral als je een man bent. >

Daarmee is meteen duidelijk wat de doelgroep van Peterson is: jonge mannen die op school en op het werk voorbij worden gestreefd door vrouwen en door minderheden. Ze voelen zich vernederd, overbodig, ze worstelen met fluïditeit en relativisme, missen een autoriteit, leidende (vader)figuren, en zoeken naar iets dat betekenis geeft.

En dus heeft Peterson twaalf regels opgesteld. Hij begint met de kreeft. Als een kreeft een gevecht met een andere kreeft heeft verloren, en bijvoorbeeld een voelspriet is kwijtgeraakt, dan verandert zijn fysionomie. Hij wordt banger, kleiner, zijn hersenen krimpen zelfs. Zo komt hij bij zijn eerste regel: wat er ook gebeurt, als je niet wilt dat je hersens krimpen: loop rechtop, schouders naar achteren.